Billedet på sidehoved
image

 SKOLE 76 81 40 80        SFO  23 84 53 80

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Alle på skolen bør tilstræbe, at ordensreglerne overholdes. Men det er i særlig grad de voksne, som har ansvaret for at hjælpe eleverne med og tilse, at reglerne overholdes, og forældrene har derudover ansvaret for, hvad der bliver medbragt til skolen.

 
 
Pauseordning for eleverne
DET ER VIGTIGT:
At  vi som skole laver en særlig pædagogisk indsats med det formål, at….
a.   eleverne opfatter det, som vigtigt at komme ud og få frisk luft og motion, så de får ny energi til de næste par lektioner.
b.   lære eleverne både at arbejde koncentreret og at få koblet af på en varieret, hensigtsmæssig og acceptabel måde.
At  eleverne kan holde gode pauser, hvor de kan koble af med selvvalgte aktiviteter.
At  eleverne har gode og inspirerende muligheder for samvær.
At  forhindre mobning.
At  eleverne i pauserne oplever voksne, der er en naturlig del af inde- og udemiljøet.
At  vi som skole skaber alsidige og gode aktivitetsmuligheder for eleverne specielt i udeområderne.
 
ORDENSREGLER:
      0. - 3. årgang:
·         Ude- og indeordning (hele året):
o        Der er udeordning i 10-frikvarteret.
o        I spisepausen spises der fra kl. 11.40 til kl. 12.00, hvorefter du skal ud.
o        Det er de voksne, der har tilsyn/gangvagt i de forskellige områder, som afgør om vejret er så dårligt, at du må blive inde i frikvarteret/legepausen.
·         Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger.
·         Det er ikke tilladt at løbe eller spille bold indendørs.
·         Du skal bruge skiftesko i klassen.
·         Hemsen må kun bruges under rolige former. Du må ikke have mad, drikkevarer og udesko med op i hemsen.
·         Ved skoledagens afslutning skal sko mm. være væk fra gulvet.
·         Alle skal hjælpe til med oprydningen.
·         ”Havedøren” fra klasseværelset må ikke benyttes i frikvartererne.
·         ”Havedøre” fra fællesrummet må kun åbnes af en voksen.
·         Brandtrappen og balkonen ud mod boldbanen må ikke benyttes.
 
4. - 6. ÅRGANG
·         Hvis du går i 4., 5. eller 6. klasse er der udeordning for dig fra påske til efterårsferie i 10-frikvarteret og i 12-frikvarteret fra kl. 12.00 – 12.15. (der spises fra kl. 11.40 – 12.00). Den anden del af året er det frivilligt at være ude eller inde.
·         Din adfærd i pauserne skal være acceptabel, hensynsfuld, rolig og opleves som rar af alle. Det er ikke tilladt at løbe eller spille bold indendørs.
·         Hvis du opholder dig inde, må du være i din egen afdeling, i dit eget klasselokale, i kantinen eller i 10-frikvarteret i læringscenteret.
·         Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger.
 
 
 
7. - 9. ÅRGANG
·         Hvis du går i 7., 8. eller 9. klasse så kan du selv vælge, om du vil være inde eller ude, når der er pauser.
·         Det er ikke tilladt at forlade skolens område. Der kan dog i helt særlige tilfælde efter skriftlig henvendelse fra forældrene indgås en gensidig aftale mellem skole og forældre om tilladelse til at forlade skolen i skoletiden i en periode.
·         Din adfærd i pauserne skal være acceptabel, hensynsfuld, rolig og opleves som rar af alle. Det er ikke tilladt at løbe eller spille bold indendørs.
·         Hvis du opholder dig inde, må du være i din egen afdeling, i dit eget klasselokale, i kantinen eller i 10-frikvarteret i læringscenteret.
·         Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger.
 
BOLDBANER:
Der er udarbejdet en oversigt over brugsret til blodbanerne. Oversigten hænger på centrale steder på skolen, så alle kan orientere sig. Hvis banen er ledig, kan en anden klasse overtage retten efter aftale med de voksne, der har tilsynet i det pågældende område.


MUSIK OG MOBILTELEFONER OG ANDRE MEDBRAGTE GENSTANDE:
For 0. – 3. klasse skal mobiltelefoner være slukket i skoletiden.
For 4. – 9. klasse skal mobiltelefonerne være på lydløs og ikke synlige i timerne – undtagen når de, efter aftale med læreren, bruges som en del af undervisningen.
I frikvartererne må den enkelte elev høre musik i headset, så det ikke generer andre.