Formål med førskolegruppen:
At skabe en glidende overgang fra børnehave til skole
At børnene bliver kendte med de børn og voksne, de skal være sammen med i børnehaveklassen
At børnene får kendskab til skolens lokaliteter og lokalområdet
At videreudvikle de sociale kompetencer i relation til de kommende klassekammerater
At iagttage det enkelte barns kompetencer, for der igennem at bidrage til den bedst mulige skolestart
 
I hverdagen betyder det:
At børnene får en hverdag på skolen, hvor fokus er på at skabe tryghed og relationer
At vi udforsker skolen, og prøver at være i forskellige faglokaler
Vi arbejder med at kunne vente på tur, lytte til hinanden, modtage kollektive beskeder.
Vi samarbejder med børnehaveklasselederne i hverdagen gennem hele forløbet.
Vi er sammen med skolens ældre elever, som læser med børnene og fortæller om, hvordan det er at gå i skole.
Ind imellem arbejder vi i emner
At nogle af pædagogerne i førskolegruppen vil følge børnene frem til 3. klasse
At børnene efter en periode langsom bliver sluset ind i skolefritidsordningen efter skoletid, og dermed lærer de lidt større børn at kende.
 
 
I praksis:
Svarer det til en børnehaveplads frem til 1. august hvor barnet overgår til SFO
Der kan vælges de samme moduler som i børnehaven
Personalenormeringen er den samme som til de store børn i børnehaverne.
Kan barnet være her i tidsrummet 06.30- 17 (fredag dog 16.30)
Kan optagelse ske i perioden frem til 1. maj
 
 
Samarbejdet med forældre:
Vi prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt. På den måde kan vi bedst tage vare om børnenes særlige behov og på den måde skabe den tryghed, der giver et godt skoleforløb.
Vi holder et forældremøde for førskolegruppen umiddelbart inden førskolegruppen starter, hvor der vil blive orienteret om hverdagen i førskolegruppen, og der vil være lejlighed til at hilse på personalet.
Vi tilbyder en samtale med forældrene i forbindelse med start i førskolegruppe, evt. med deltagelse fra børnehaven
 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte:
Ledende pædagog Marianne Seidelin, fx via mail på [email protected]